เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จัดงาน “BUSINESS Transformation” นำเสนอโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนองค์กรสร้างโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจบริการ (Service)

นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน “BUSINESS Transformation” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นให้องค์กรสามารถใช้งานรองรับการปฏิรูปการทำธุรกิจสร้างโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจบริการ (Service) เนื่องจากปัจจุบันการปฏิรูปการทำธุรกิจ (Business Transformation) จากธุรกิจบนฐานของสินค้า (Product) ไปสู่ธุรกิจบนฐานบริการ (Service) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่ท้าทาย มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่องค์กรต้องตระหนัก เพื่อให้เกิดความพร้อมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยภายในงานได้มีการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ อย่างครอบคลุม ได้แก่ HPE Aruba, Nutanix, Veeam, Bitdefender , VMware, EMC Vplex, EMC CI, EMC DataDomain, Big Data, Veritas Information Insight, Veritas Information Availability, SangFor, Dell SonicWALL เป็นต้น

Comments

Leave a Reply