คอมเซเว่นฯ สร้างรอยยิ้มแก่สังคม เดินหน้าช่วยเหลือกเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ กับโครงการ “ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น”

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 มุ่งหน้าในการสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมเดินหน้าผลักดันโครงการ “ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น”  โครงการดี ๆ ช่วยรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่

“โครงการยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น” เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2553 ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยรักษาและผ่าตัดให้กับ ผู้ป่วยเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยเงินบริจาคได้มาจากการร่วมมือของลูกค้าจากร้านค้าในเครือของบริษัทคอมเซ เว่นฯ ได้แก่ ร้าน บานาน่า , บานาน่า โมบาย, ไอสตูดิโอ บาย คอมเซเว่น และไอบีท บาย คอมเซเว่น  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 6 ปี โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมาเราช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ จังหวัดขอนแก่น มาจำนวน 8 คน  โดยเราเลือกที่จะช่วยเหลือให้เด็กที่อยู่ในมูลนิธิที่ได้รับเงินบริจาค ได้รับการผ่าตัดรักษาจนสามารถมีอาการปกติมาก ที่ สุด และมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ในวันที่ 23  กันยายน  2559  คุณธัญญลักษณ์  ถิรกนกวิไล Marketing Communication Manager  บริษัทคอมเซเว่นจำกัด(มหาชน)   ได้มอบเงินจำนวน 600,000 บาท จากโครงการ ”ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น” ให้แก่มูลนิธิ ตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยเด็กพิการปากแหว่งเดพานโหว่ อาคารแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยครั้งนี้เราได้รับเงินบริจาคจากลูกค้าของเราจาก 300 หน้าร้าน จำนวนเงิน 400,000 บาท และจากคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือคอมเซเว่น จำนวน 200,000 บาท สามารถช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้จำนวน 3 คน นับเป็นการช่วยผู้ป่วยรายที่  9,10 และ 11 ของโครงการ   ซึ่งในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่  มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและรักษาอย่างต่อเนื่องจนหายเป็นปกติโดยแฉลี่ยนคนละ 200,000 บาท  ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ  มุ่งมั่นที่จะจัดทำโครงการ “ ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น”  ต่อ ๆ ไปในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยให้กลับมายิ้ม ได้

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการได้ง่ายๆ   ผ่านช่องทางการบริจาคเงิน สิ่งของ  ทางกล่องรับบริจาค ที่ร้าน บานาน่า ,  บานาน่า โมบาย, ไอสตูดิโอ บาย คอมเซเว่น และ ไอบีท บาย คอมเซเว่น สาขาใกล้บ้านคุณ ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2762-7474

Leave a Comment