รู้จัก Clustering ระบบบริหารจัดการ Access Point จาก Linksys

Clustering คือระบบการบริหารจัดการ Linksys Access Point จากศูนย์กลาง ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรี ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งระบบ Wireless LAN ได้ง่าย รวดเร็วและประหยัดไม่ต้องใช้ Controller เหมาะสำหรับธุรกิจ SMB โดยจะใช้ access point 1 เครื่องเป็น Master การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆจาก Master จะถูกส่งไปยัง access point อื่นๆที่เป็น Slave ภายใต้ cluster เดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับการจัดการ access point ได้สูงสุด 16 เครื่องต่อ 1 cluster

LinksysClusteringDiagram-TH

ข้อดีของระบบ Clustering

  • ตั้งค่าและควบคุมระบบ Wireless LAN ได้ง่าย
  • รองรับ Channel Management ที่ช่วยเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้อัตโนมัติ
  • ประหยัดต้นทุน ไม่ต้องซื้อ Controller License หรือ Subscription เพิ่มเติม

อุปกรณ์ที่รองรับระบบ Clustering

Linksys LAPAC1200 และ LAPAC1750 สามารถเปิดใช้งานระบบ clustering ได้โดยการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่น 1.1.00.003 หรือ สูงกว่า

ข้อกำหนด: Linksys Access Point ที่จะเข้าร่วม cluster ใดๆต้องเป็นรุ่นเดียวกันและอยู่ภายใน subnet เดียวกัน โดยสามารถมีได้หลาย cluster ภายใน subnet เดียวกัน

Linksys_LAP_BackPanel-EN-web

Linksys LAPAC-Series เป็น access point ประสิทธิภาพสูงออกแบบมาสำหรับธุรกิจ SMB โดยเฉพาะ รองรับการทำงานตามมาตรฐาน IEEE802.11ac มีฟีเจอร์สำคัญคือ Band Steering, Beam Forming, Captive Portal, Client Session และ Channel Management ที่ช่วยเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้อัตโนมัติ

cluster_sharing_pameters

*เมื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ที่ Master เครื่องที่เป็น Slave จะได้รับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไปด้วย
 

Cluster Settings

Cluster01

ภาพหน้าจอของ Master Access Point

 

Cluster02

ภาพหน้าจอของ Slave Access Point

 

Client Session

เป็นหน้าจอที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อของ wireless client กับทั้ง cluster ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับ access point ตัวใด

cluster_clientsSession

 

Channel Management

หากทำการเปิดใช้งาน Channel Management ระบบจะทำการกำหนดช่องสัญญาณให้กับ access point แต่ละเครื่องใน cluster ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกัน รวมถึงการรบกวนจากสัญญาณของ access Point ภายนอก cluster ทำให้สามารถใช้แบนด์วิธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

cluster_channel_mgt

Leave a Comment