การติดตั้ง DD-WRT สำหรับ Linksys WRT1200AC

kb-wrt1200ac_ddwrt

การติดตั้ง Open source firmware เช่น DD-WRT สำหรับเราเตอร์ Linksys ในตระกูล WRT จะช่วยเพิ่มความสามารถและปลดล็อคสมรรถนะของ Hardware ออกมาได้มากขึ้น เช่น OpenVPN, PPTP Server, การจำกัด Bandwidth, 3G/4G WAN, Advance Wireless Mode, Hotspot, Free Radius Server, Web Server เป็นต้น

ข้อแนะนำ: การติดตั้งและใช้งาน Open source firmware เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย  หรือผู้ที่ต้องการลองของ แต่สำหรับ WRT1200AC และ WRT1900AC ทาง Linksys ประเทศไทยจะยังคงให้การรับประกันสินค้าแม้จะผ่านการติดตั้งเฟิร์มแวร์ภายนอกก็ตาม

Part I: การดาวน์โหลด DD-WRT

เนื่องจาก Linksys WRT-Series เป็นรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากชุมชนนักพัฒนา DD-WRT จึงทำให้มีเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก สำหรับบทความนี้ทางผู้เขียนได้ทำการทดสอบใช้งานเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น r29721-05-18-2016 ซึ่งได้รับการปรับปรุงเรื่อง Chipset Driver ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ได้ที่

ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2016/05-18-2016-r29721/linksys-wrt1200ac/

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ WRT1200AC ทั้ง 2 ไฟล์คือ

[1] factory-to-ddwrt.img

[2] ddwrt-linksys-wrt1200ac-webflash.bin

การติดตั้ง DD-WRT สำหรับ Linksys WRT1200AC จำเป็นต้องทำการติดตั้ง 2 ครั้ง โดยไฟล์แรกจะเป็นการทำ Factory to DD-WRT และไฟล์ที่ 2 จะเป็นการติดตั้งส่วนที่สำคัญเพื่อให้การทำงานของเฟิร์มแวร์มีความสมบูรณ์

Part II: การติดตั้งเฟิร์มแวร์

0. แนะนำให้ทำ Reset to factory default ที่ WRT1200AC ก่อนเริ่มติดตั้งเฟิร์มแวร์

  1. เชื่อมต่อสาย LAN จากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ WRT1200AC และ Login เข้าสู่หน้าตั้งค่า

WRT1200AC-COM

2. ไปที่เมนู Connectivity -> Firmware Update

wrt-manual-upgrade-fw

3. ที่หัวข้อ Manual ให้กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์สำหรับการติดตั้งโดย เลือกไฟล์ที่ชื่อ factory-to-ddwrt.img

4. กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการติดตั้งเฟิร์มแวร์และรอจนกระทั่งเราเตอร์ทำการ Reboot เสร็จ

5. หลังจากติดตั้งเฟิร์มแวร์สำเร็จ ให้เข้าสู่หน้าตั้งค่าของเราเตอร์โดยใช้ IP Address 192.168.1.1 จะพบกับหน้าตั้งค่าของ DD-WRT

6. ทำการกำหนด Username และ Password ใหม่สำหรับเราเตอร์ และกดปุ่ม Change Password

แนะนำ Username: root และ Password: admin

dd-wrt-change-router-password

7. จะพบกับหน้า System Information ของเราเตอร์

wrt1200-ddwrt-sysinfo

8. ทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์ DD-WRT อีกครั้งเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ โดยไปที่เมนู Administration -> Firmware Upgrade

9. ภายใต้หัวข้อ Firmware Upgrade

[a] ให้เลือก After flashing, reset to เป็น Reset to Default setting

[b] และกดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ชื่อ ddwrt-linksys-wrt1200ac-webflash.bin

dd-wrt-manual-upgrade-fw

10. กดปุ่ม Upgrade และรอจนกระทั่งเราเตอร์ Reboot เสร็จสิ้น

11. เข้าสู่หน้าตั้งค่าและทำการกำหนด Username และ Password ใหม่ สำหรับเราเตอร์

12. เริ่มต้นใช้งาน DD-WRT Firmware!

Leave a Comment