วิธีการ Roll back จาก DD-WRT กลับไปใช้ Linksys Firmware สำหรับ E1700

kb-e1700-ddwrt-rollback

การ Rollback จาก DD-WRT สำหรับ E1700 จำเป็นต้องให้ E1700 เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจะได้ดาวน์โหลด Stock Firmware (เฟิร์มแวร์โรงงาน) มาเก็บไว้ที่หน่วยความจำของ E1700 ก่อนจะเริ่มดำเนินการ Flash Firmware ต่อไป

1.เชื่อมต่อ E1700 ที่รัน DD-WRT firmware เข้ากับอินเตอร์เน็ต

E1700-RollBack-txt

 

2.เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ E1700

3.เปิดโปรแกรม PUTTY หรือ cmd และทำการ Telnet ไปยัง IP Address ของ E1700

E1700-RollBack-Putty-01

 

4.ทำการ login ด้วย Username และ Password ของ Router

E1700-RollBack-firstTelnet

 

5.พิมพ์คำสั่งเพื่อทดสอบสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ping www.linksys.com

หากมีข้อความ 64 bytes from <Web server IP address>

แสดงว่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำเร็จ กดปุ่ม Ctrl+c เพื่อหยุดคำสั่ง

E1700-RollBack-Telnet02

6.พิมพ์คำสั่งตามลำดับดังนี้

cd /tmp

wget https://www.buycomsnetwork.com/firmware/E1700/FW_E1700_v1.0.00.bin

mtd –r write /tmp/FW_E1700_v1.0.00.bin linux

E1700-RollBack-Telnet03

7.เริ่มกระบวนการ Flash Firmware และรอจนกระทั่งเสร็จสิ้น

Leave a Comment