การตั้งค่า Linksys X-Series เป็น Access Point

Part I ตั้งค่า Wireless LAN

1.เชื่อมต่อสายแลนจาก Linksys X-Series เข้ากับพอร์ตแลนของคอมพิวเตอร์

2.เปิด Web browser แล้วพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter

3.เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยใช้ Username: admin และ Password: admin

login

4.ไปที่แท็บ Wireless -> Basic Wireless Settings และ เลือก Manual

X1000_wireless_settings

5.ตั้งค่า Wireless LAN ดังนี้

  • Network Mode: Mixed
  • Network Name (SSID): “ชื่อ SSID”
  • Channel Width: Auto (20 MHz or 40 MHz)
  • Channel: Auto
  • SSID Broadcast: Enable

6.กดปุ่ม Save Settings

7.ไปที่ Wireless -> Wireless Security

 

8.เลือก Security Mode เป็น WPA2 Personal

X1000_wireless_security

9.กรอกรหัสผ่านในช่อง Passphrase

10.กดปุ่ม Save Settings

 

Part II เปลี่ยน IP Address ของ Router และ ปิด DHCP Server

1.ไปที่แท็บ Setup

2.ในหัวข้อ Network Setup -> Router Address -> IP Address ให้ทำการเปลี่ยน IP Address ของ X-Series เป็น 192.168.1.250 ดังรูปตัวอย่างข้างต้น (หรือ ให้อยู่ในวงแลนเดียวกันกับ Router หลักที่จะนำไปเชื่อมต่อ)

X1000_changeIP

3.ในหัวข้อ DHCP Server Settings -> DHCP Server ให้เลือก Disabled

X1000_disable_DHCP

4.กดปุ่ม Save Settings เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5.นำสายแลนจาก Modem Router มาเชื่อมต่อที่พอร์ตแลนของ Linksys X-Series

XWi-Fi_AP


by

Tags:

Comments

Leave a Reply