การตั้งค่า Linksys RE6500HG with Spot Finder Technology

Spotfinder-New-FW

Spot Finder Technology เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งติดตั้ง Range Extender ที่เหมาะสม โดยสามารถอัพเกรดเฟิร์แวร์เป็น Version ใหม่เพื่อใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว

ขั้นตอนการตั้งค่า

1.แนะนำให้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ Linksys RE6500HG เป็น Version ล่าสุดก่อนการใช้งาน

สามาถศึกษาวิธีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ที่นี่

2.ที่ตัวอุปกรณ์ Mobile Device เช่น Notebook, Tablet หรือ Smartphone ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ SSID ที่ขึ้นต้นด้วย Linksys Extender Setup

RE6500_KB29383-003_EN_v1

3.เปิด Web Browser Application เช่น Google Chrome, Firefox หรือ Safari และพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address

4.ทำการ Log In ด้วย Username: admin และ Password: admin

RE-Setup-2

 

5.เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของการตั้งค่า ให้กดปุ่ม Start

RE6500_Spotfinder 01

 

6.กดปุ่ม I agree เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

RE6500_Spotfinder 02

 

7.RE6500HG จะเริ่มทำการ Scan เครือข่าย Wi-Fi รอบๆ จากนั้นให้เลือกเชื่อมต่อกับชื่อ SSID ที่ต้องการ (ตัวอย่างนี้คือเชื่อมต่อกับคลื่น 2.4 GHz กับ Fiber Router ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต)

RE6500_Spotfinder 03

 

8.จะปรากฎแผนภาพที่แสดงจุดติดตั้ง Range Extender หากอยู่ในจะที่เหมาะสมจะปรากฎข้อความ Just right. หากไม่อยู่ในจุดที่เหมาะสม สามารถถอดปลั๊กของ Range Extender เพื่อหาจุดติดตั้งใหม่ และกลับมาเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ Range Extender เพื่อทำการตั้งค่าต่อไป

RE6500_Spotfinder 04

กรอกรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi นั้นๆให้ถูกต้อง และกดปุ่ม Next

 

9.เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแรกสำเร็จ Range Extender จะทำการ Scan เครือข่าย Wi-Fi อื่นๆต่อ หากต้องการขยายสัญญาณคลื่น 5GHz ด้วยก็สามารถเลือกที่ชื่อ SSID ของเครือข่ายนั้น

แต่ถ้าไม่ต้องการขยายสัญญาณคลื่น 5GHz ก็สามารถคลิกที่ I don’t need a second network…

RE6500_Spotfinder 05

 

10.เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ขยายออกมาใหม่ได้ หากตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม Next

RE6500_Spotfinder 06

 

11.เพื่อเพิ่มความปลอดภัย แนะนำให้เปลี่ยน Password สำหรับเข้าหน้าตั้งค่าของ Range Extender ใหม่

RE6500_Spotfinder 07

 

12.เมื่อตั้งค่าสำเร็จแล้วจะแสดงข้อความ Your extender is set up. สามารถเริ่มใช้ได้โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใหม่ที่ขยายออกมา

RE6500_Spotfinder 08

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*