การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ Linksys RE6500HG

1.ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของ Linksys 6500HG

http://www.linksys.com/th/support-article?articleNum=148426

2.เข้าสู่หน้าตั้งค่าของ RE6500HG โดยใช้ IP Address ของ RE6500HG หากไม่ทราบให้ดูที่ DHCP Client Table ของ Wi-Fi Router

วิธีการดูหมายเลข IP Address ที่ Router

Linksys Smart Wi-Fi Router

สามารถดู IP Address ได้จากเมนู Device List หรือ Network Map

Networkmap-find-RE6500HG

 

Linksys Wi-Fi Router

สามารถดู IP Address ได้จากเมนู Status -> Local Network -> DHCP Client Table

DHCP_Client_table_E1700_02

 

 

3.ใช้ Username: admin และ Password: admin ในการเข้าสู่หน้าตั้งค่า

RE-Setup-2

 

4.เมื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าให้ไปที่เมนู Administration -> Firmware Upgrade

RE6500_UpgradeFirmware01

5.กดปุ่ม Browse… เพื่อเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ได้ดาวน์โหลดมา

6.กดปุ่ม Start Upgrade

7.รอจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ

8.แนะนำให้ทำการ Reset to Factory Default และตั้งค่าการใช้งานใหม่

Leave a Comment