การตั้งค่า Linksys WRT1900AC เป็น Wireless Repeater Mode

ลักษณะการใช้งาน

อีกหนึ่งฟีเจอร์การใช้งานของ Linksys WRT1900AC คือการทำงานในโหมด Wireless Repeater เพื่อใช้ในการขยายสัญญาณ Wireless เดิมให้แรงขึ้น หรือ ต้องการเชื่อมสัญญาณ Wireless จากจุดนึงไปยังอีกจุด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสาย ขอเพียงสัญญาณ Wireless จาก Router หลักส่งไปถึงเพียงพอ

Linksys Smart Wi-Fi WRT1900 Repeater

คำแนะนำ: ความเร็วในการใช้งานผ่าน Repeater Mode ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสัญญาณระหว่าง Router หลัก กับ Repeater ยิ่งอยู่ห่างกันมาเท่าไหร่ความเร็วในการใช้งานจะลดลงมากเท่านั้น

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการตั้งค่า

 • Wireless Repeater Mode จะสามารถเชื่อมสัญญาณได้โดยใช้ความถี่ใดความถี่หนึ่ง เช่น เลือกเชื่อมสัญญาณของความถี่ 4 GHz หรือ 5 GHz
 • หลังจากที่ได้เลือกเชื่อมสัญญาณใดๆก็ตามแล้ว WRT1900AC สามารถที่จะกระจายสัญญาณ (broadcast) เพื่อให้ลูกข่ายเข้ามาเชื่อมต่อได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่พร้อมๆกัน
 • เมื่ออยู่ในโหมด Wireless Repeater แล้วจะไม่สามารถใช้งานพอร์ต Internet หรือ WAN ได้
 • โหมด Wireless Repeater รองรับการเชื่อมสัญญาณกับ Wireless Router หรือ Access Point ที่ใช้การเข้ารหัสความปลอดภัยไร้สาย (Wireless Security) ได้แก่ WPA Personal, WPA2 Personal (AES) และ WPA Mixed Personal
 • Important! ก่อนเริ่มการตั้งค่า Wireless Repeater ทุกครั้งจำเป็นต้องทราบการตั้งค่าด้าน Wireless ของ Wireless Router หรือ Access Point ที่เราจะไปเชื่อมสัญญาณก่อนทุกครั้ง
 • เมื่ออยู่ในโหมด Wireless Repeater แล้วจะไม่สามารถตั้งค่า Static IP ให้กับ WRT1900AC ได้ เนื่องจากต้องรับ IP Address จาก Wireless Router หลัก

ตัวอย่างการตั้งค่าของ Wireless Router หลัก

 • IP Address คือ 192.168.1.1 Subnet mask 255.255.255.0
 • Wireless Network Name (SSID) คือ HomeWi-Fi ทำงานที่คลื่น 4 GHz
 • Wireless Security Mode เป็น WPA2 Personal และ Encryption เป็น AES
 • Wireless Security Key คือ 123456789

การตั้งค่า Linksys WRT1900AC เป็น Wireless Repeater Mode

1.เชื่อมต่อ Router เข้ากับ Computer โดยการต่อสายเข้ากับพอร์ต LAN ของ Router ช่องที่ 1 2 3 หรือ 4

WRT1900AC-COM

2.เข้าสู่หน้าตั้งค่าของ Router โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์และพิมพ์ 192.168.1.1 หรือ IP Address ปัจจุบันของตัว Router ในช่อง address และกด Enter

3.ล็อคอินเข้าหน้าตั้งค่า

 

Part I: การตั้งค่า Wireless LAN สำหรับกระจายสัญญาณต่อให้ลูกข่าย

1.ไปที่เมนู Wireless -> Wireless

2.ตั้งค่า Wireless LAN สำหรับคลื่น 2.4 GHz ดังนี้

 • Network Name: ชื่อของ Wireless Network ที่ต้องการ
 • Network: On
 • Password: รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ Wireless (8 ตัวอักษรขึ้นไป)
 • Broadcast SSID: Yes
 • Channel: Auto
 • Security Mode: WPA2 Personal
 • Network Mode: Mixed
 • Channel Width: Auto

3.ตั้งค่า Wireless LAN สำหรับคลื่น 5 GHz ดังนี้

 • Network Name: ชื่อของ Wireless Network ที่ต้องการ
 • Network: On
 • Password: รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ Wireless (8 ตัวอักษรขึ้นไป)
 • Broadcast SSID: Yes
 • Channel: Auto
 • Security Mode: WPA2 Personal
 • Network Mode: Mixed
 • Channel Width: Auto

4. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดหน้าต่าง

linksyssmart-wireless

5.จะมีหน้าต่างแสดงเตือนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wireless ถ้าการตั้งค่าถูกต้องให้กดปุ่ม Yes

disconnect-warning

 

Part II: การเปลี่ยนโหมดเป็น Wireless Repeater และการเชื่อมสัญญาณ

1.ไปที่เมนู Connectivity -> Internet Settings และคลิก Edit

2.เลือก Connection Type เป็น Wireless Repeater

smartwifi-repeater-KB29318_004_EN_v1

3.ใส่ชื่อ SSID ที่ต้องการไปเชื่อมสัญญาณ และเลือก Network Band ให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างนี้คือ 2.4 GHz

4.เลือก Security Mode ให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างนี้คือ WPA2 Personal และ Security Key คือ 123456789

smartwifi-repeater01

5.กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มดำเนินการ

6.เมื่อมีหน้าต่าง Warning แสดงขึ้นมาให้กดปุ่ม Yes เพื่อดำเนินการต่อ

smartwifi-repeater-KB29318_007_EN_v1

7.หากการเชื่อมต่อสำเร็จจะขึ้นข้อความ Router is in Repeater Mode

smartwifi-repeater-KB29318_008_EN_v1

8.รอสักครู่จนกว่า Router จะ Reboot เสร็จ เมื่อมีการเชื่อมสัญญาณสำเร็จ ไฟ LED ของคลื่น 2.4 GHz จะติดขึ้นมา

 

คำแนะนำ

หากต้องการจะเข้าไปที่หน้าตั้งค่าของ WRT1900AC ใน Repeater Mode ให้ตรวจสอบที่ DHCP Client Table ของ Router หลัก ซึ่งจะแจก IP Address ให้ WRT1900AC

smartwifi-repeater-RT-client

Leave a Comment