การแชร์อินตอร์เน็ต 3G ด้วย Linksys E2500v3 และ Tomato Firmware

E2500-3GModem-Diagram

ประโยชน์ในการใช้งาน

  • เหมาะสำหรับแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต 3G ให้แก่เครื่องลูกข่ายหลายๆเครื่องพร้อมกัน (MiFi/Mobile Hotspot ใน Smartphone รองรับได้ไม่เกิน 10 เครื่อง)
  • รองรับการเชื่อมต่อผ่าน LAN และ Wi-Fi ทั้งคลื่น 2.4GHz และ 5GHz ได้พร้อมกัน
  • สามารถรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายได้รวดเร็ว
  • สามารถใช้ฟีเจอร์อื่นๆของ Tomato Firmware ได้เช่น VPN QoS และอื่นๆ

อุปกรณ์ที่ต้องมีเพิ่มเติม: Aircard 3G (แนะนำ Huawei /ZTE)

ขั้นตอนการตั้งค่า

1.ตรวจสอบ Linksys E2500v3 ว่าได้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็น Tomato by shibby Firmware หรือ Advanced Tomato Firmware แล้วหรือไม่ (สามารถศึกษาวิธีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ที่นี่)

2.เชื่อมต่อ Aircard 3G เข้ากับพอร์ต USB ของ Linksys E2500v3

3.Login เข้าสู่หน้าตั้งค่าของ Linksys E2500v3

4.ไปที่เมนู Basic Settings -> Network

5.ภายใต้หัวข้อ WAN / Internet ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

  • Type: 3G Modem
  • Modem device: /dev/ttyUSB0
  • APN: internet

* โปรดตรวจสอบวิธีการตั้งค่า 3G ของแต่ละเครือข่าย เพื่อความถูกต้อง

3Gmodem01

6.กดปุ่ม Save

7.ไปที่เมนู Status -> Overview หัวข้อ WAN เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน 3G หากการเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฎค่า IP Address ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และ Status จะแสดงข้อความ Connected ดังรูป

3GModem02

*หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

  • โปรดตรวจสอบการตั้งค่า 3G ของแต่ละผู้ให้บริการให้ถูกต้อง
  • ทำการ Restart โดยการ ปิด-เปิด Linksys E2500v3 ใหม่ อีกครั้ง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*