การตั้งค่า Linksys E2500v3 เป็น Bittorrent Client สำหรับโหลดไฟล์โดยไม่ต้องเปิดคอม

Linksys E2500v3 เป็น Dual-Band N600 Router รุ่นที่มีพอร์ต USB2.0 สำหรับการเชื่อมต่อกับ Flash Drive หรือ External HDD เพื่อทำหน้าที่แชร์ไฟล์ในระบบ และเมื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็น Tomato แล้วจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยสามารถตั้งค่าให้ Linksys E2500v3 ทำหน้าที่เป็น Bittorrent Client สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่โดยใช้โปรโตคอลแบบ P2P ซึ่งการใช้งานลักษณะนี้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ เพียงแค่อัพโหลด torrent file เข้าไปยัง Router จากนั้นตัว Router จะทำหน้าที่ดาวน์โหลดไฟล์นั้นมาเก็บไว้ใน External HDD ที่เชื่อมต่ออยู่ให้อัตโนมัติ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้ อีกทั้ง Router ยังทำหน้าที่เป็น File Server เพื่อแชร์ไฟล์ในระบบได้อีกด้วย
e2500v3-back

*หมายเหตุ ไม่สนับสนุนการดาวน์โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนลงมือ

 1. ใช้ Linksys E2500v3 เป็น Router หลักสำหรับต่ออินเตอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อเข้ากับ Modem bridge mode
 2. IP Address ของ Linksys E2500v3 ในตัวอย่างนี้คือ 168.1.1 Subnet mask 255.255.255.0

ข้อดีของโซลูชั่น

 • Router จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เอง โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ ทำให้ประหยัดพลังงาน
 • สามารถดาวน์โหลดไฟล์และทำหน้าที่เป็น File Server เพื่อแชร์ไฟล์ได้ใน ขณะเดียวกัน
 • สามารถบริหารจัดการ Bittorrent Client ได้จากสมาร์ทโฟน โดยใช้ Remote Transmission app.

 

ขั้นตอนที่ 1 – อัพเกรด Tomato Firmware

สามารถศึกษาวิธีการอัพเกรด Tomato Firmware ได้จากบทความ การอัพเกรด Linksys E-Series ด้วย Tomato Firmware

 

ขั้นตอนที่ 2 – การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต และ Wireless

ในโซลูชั่นนี้จะแนะนำการตั้งค่าอินเตอร์เน็ตโดยเชื่อมต่อกับ ADSL Modem ที่เป็น Bridge Mode

2.1 เข้าสู่หน้าตั้งค่าของ Linksys E2500 ด้วย Web Browser และพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address

2.2 กรอก Username: admin และ Password: admin และกดปุ่ม Enter

2.3 ไปที่เมนู Basic -> Network

2.4 ที่หัวข้อ WAN / Internet ตั้งค่าดังนี้

e2500-nas-internet-PPPoE

Type: PPPoE

Username: <username ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ>

Password: <password ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ>

2.5 ที่หัวข้อ Wireless (2.4 GHz /eth 1) ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

e2500-nas-wireless24

 • Enable Wireless: เครื่องหมายถูก
 • Wireless Mode: Access Point
 • Wireless Network Mode: Auto
 • SSID: <ชื่อเครือข่ายตามที่ต้องการ>
 • Broadcast: เครื่องหมายถูก
 • Channel: กดปุ่ม Scan เพื่อหาช่องสัญญาณที่ดีที่สุดอัตโนมัติ
 • Channel Width: Auto
 • Channel Sideband: Upper *(การเลือก Upper หรือ Lower ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้งาน)
 • Security: WPA2 Personal
 • Encryption: AES
 • Shared Key: <รหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป>
 • Group Key Renewal: 3600

2.6 ที่หัวข้อ Wireless (5 GHz /eth 1) ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

e2500-nas-wireless50

 • Enable Wireless: เครื่องหมายถูก
 • Wireless Mode: Access Point
 • Wireless Network Mode: Auto
 • SSID: <ชื่อเครือข่ายตามที่ต้องการ>
 • Broadcast: เครื่องหมายถูก
 • Channel: กดปุ่ม Scan เพื่อหาช่องสัญญาณที่ดีที่สุดอัตโนมัติ
 • Channel Width: 40 MHz
 • Channel Sideband: Upper *(การเลือก Upper หรือ Lower ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้งาน)
 • Security: WPA2 Personal
 • Encryption: AES
 • Shared Key: <รหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป>
 • Group Key Renewal: 3600

2.7 กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

ขั้นตอนที่ 3 – การตั้งค่า USB and NAS

3.1 ไปที่เมนู USB and NAS -> USB Support

3.2 ทำการตั้งค่า USB Support โดยทำเครื่องหมายถูก ตามหัวข้อดังนี้ (ตามรูปภาพประกอบ)

 • Core USB Support
 • USB 2.0 Support
 • USB Storage Support
 • File Systems Support
  • Ext2 / Ext3
  • NTFS
  • FAT
 • Automount

e2550-nas-usb-support

3.3 กดปุ่ม Save

3.4 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ( Mount )ของ USB Storage โดยดูที่หัวข้อ Attached Devices

e2550-nas-usb-mount

3.5 จดที่อยู่ mount path ของ USB Storage ตรงคำว่า is mounted on … (ในตัวอย่างนี้คือ /tmp/mnt/TOSHIBA)

 

ขั้นตอนที่ 4 – การตั้งค่า Bittorrent Client

4.1 ไปที่เมนู USB and NAS -> BitTorrent Client

4.2 ที่หัวข้อ Basic Settings ทำการตั้งค่าดังนี้

e2550-nas-bitclient-basic

 • Enable torrent client: ทำเครื่องหมายถูก
 • Transmission binary path: Internal (/usr/bin)
 • Keep alive: ทำเครื่องหมายถูก
  • Check alive every: 15 minutes
 • Delay at startup: 10 second
 • Listening port: 51413
 • Download directory: ใส่ mounted path ของ USB HDD ที่ได้จากหน้า USB Support และระบุโฟล์เดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ (ต้องสร้างโฟล์เดอร์ไว้แล้ว)
  • Use .incomplete/: ทำเครื่องหมายถูก

4.3 กดปุ่ม Save ด้านล่างสุดของหน้า

4.4 ทำการตั้งค่า Remote Access เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน Bittorrent Client ได้จากหน้าเว็บ โดยตั้งค่าดังนี้

e2550-nas-bitclient-remote

 • Enable GUI: ทำเครื่องหมายถูก
  • Listening GUI port: 9091
 • Authentication required: ทำเครื่องหมายถูก
  • Username: <username ที่ต้องการสำหรับ client>
  • Password: <password ที่ต้องการสำหรับ client>
 • Allow remote access: ทำเครื่องหมายถูก

4.5 ที่หัวข้อ Advanced Settings ให้ทำเครื่องหมายถูกดังนี้ (นอกนั้นใช้ค่าดีฟอล ตามรูปภาพประกอบ)

e2550-nas-bitclient-advanced

Find more peers using

 • DHT
 • PEX
 • uTP

4.6 กดปุ่ม Save

 

ขั้นตอนที่ 5 – การตั้งค่า File Sharing

5.1 ไปที่หัวข้อ USB and NAS -> File Sharing

5.2 ที่หัวข้อ Samba File Sharing ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

e2550-nas-filesharing

 • Enable File Sharing: Yes, no Authentication
 • Workgroup Name: WORKGROUP (หรือชื่อ workgroup ที่ใช้ปัจจุบัน)
 • Client Codepage: Unspecified
 • Auto-shared all USB Partitions: Read / Write
 • Options: ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Master Browser และ WINS Server

5.3 ที่หัวข้อ Additional Shares List ทำการตั้งค่าโดยเพิ่ม mounted path ของ USB HDD ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Add

e2550-nas-filesharing-list

5.4 กดปุ่ม Save

 

ขั้นตอนที่ 6 – การอัพโหลดไฟล์ .torrent ไปที่ Bittorrent Client

6.1 เตรียมไฟล์ .torrent ที่ต้องการดาวน์โหลดให้เรียบร้อย เช่นไฟล์ชื่อ ubuntu-15.04-desktop-amd64.iso.torrent

6.2 เข้าสู่หน้า Web Interface ของ Bittorrent Client โดยพิมพ์ 192.168.1.1:9091 ที่เว็บเบราเซอร์

e2550-nas-bitclient-webinf

6.3 กรอก Username และ Password ที่ได้กำหนดไว้ที่ในขั้นตอนที่ 4.4

6.4 คลิกที่ไอคอน Open Torrent icon-opentorrent

6.5 กดปุ่ม Browse… เพื่อทำการอัพโหลดไฟล์ .torrent ที่เตรียมไว้ หรือกรอก URL ของไฟล์ .torrent นั้นๆ และเลือก start when added จากนั้นกดปุ่ม Upload

e2550-nas-bitclient-upload-torrent

6.6 เมื่อ Bittorrent Client ต้นหา Peer พบจะเริ่มทำการดาวน์โหลดไฟล์

e2550-nas-bitclient-webinf-download

 

ขั้นตอนที่ 7 – การใช้งานแอพ Remote Transmission บนสมาร์ทโฟน (Android)

7.1 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi ของ Linksys E2500

e2500-bit-remote1

7.2 ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า Remote Transmission จาก Google Play Store

e2500-bit-remote2

7.2 เปิดแอพพลิเคชั่น Remote Transmission และทำการตั้งค่าดังนี้

 • Name: <Server Name>
 • Host: <Router IP Address>
 • Port: 9091
 • Identification: เครื่องหมายถูก
 • Username: ที่ได้กำหนดไว้ที่ในขั้นตอนที่ 4
 • Password: ที่ได้กำหนดไว้ที่ในขั้นตอนที่ 4
 • กดปุ่ม OK

e2500-bit-remote3

7.3 แอพพลิเคชั่นจะแสดงรายการดาวน์โหลด

e2500-bit-remote4

Enjoy it!

 

Leave a Comment