การตั้งค่า Linksys E900/E1200 เป็น Wireless Ethernet Bridge ด้วย Tomato Firmware

การตั้งค่า Linksys E900/E1200 เป็น Wireless Ethernet Bridge ด้วย Tomato Firmware

 

E900-WET-Diagram

การตั้งค่าในบทความนี้จะนำเสนอตัวอย่างการตั้งค่า Linksys E900/E1200 ซึ่งเป็น Wireless Router ให้กลายเป็น Wireless Ethernet Bridge เพื่อใช้ Linksys E900/E1200 ทำหน้าที่เป็น Wireless Adapter เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่มี Wireless Card

 

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนลงมือ

 1. IP Address ของ Main Router ในตัวอย่างนี้คือ 192.168.1.1 Subnet mask 255.255.255.0
 2. SSID ของ Main Router คือ LinksysHome
 3. Wireless Security ของ Main Router คือ WPA2 Personal , Encryption = AES, Shared Key = 00000000
 4. IP Address ของ Wireless Ethernet Bridge (E900/E1200) ในตัวอย่างนี้คือ 192.168.1.10 Subnet mask 255.255.255.0

 

ข้อดีของโซลูชั่น

 • ช่วยขยายสัญญาณ Wireless เดิมให้มีพื้นที่ให้บริการกว้างไกลขึ้น
 • เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) และ แบบมีสาย (Wire) เข้าด้วยกัน
 • แชร์การใช้งานผ่านพอร์ตแลนได้ทั้งหมด 5 พอร์ตความเร็ว 100 Mbps

ขั้นตอนที่ 1 – อัพเกรด Tomato Firmware

สามารถศึกษาวิธีการอัพเกรด Tomato Firmware ได้จากบทความ การอัพเกรด Linksys E-Series ด้วย Tomato Firmware

ขั้นตอนที่ 2 – การตั้งค่า Wireless Repeater

2.1 เชื่อมต่อสายแลนจาก Linksys E900/E1200 เข้ากับคอมพิวเตอร์

E900-COM

2.2 เข้าสู่หน้าตั้งค่าของ Linksys E900/1200 ด้วย Web Browser และพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address

2.3 กรอก Username: admin และ Password: admin และกดปุ่ม Enter

2.4 ไปที่เมนู Basic -> Network

2.5 ที่หัวข้อ Wireless (2.4 GHz / eth1) ให้ตั้งค่าดังนี้

wireless

 • Enable Wireless: เครื่องหมายถูก
 • Wireless Mode: Wireless Ethernet Bridge
 • Wireless Network Mode: Auto
 • SSID: LinksysHome (ชื่อ SSID ของ Main Router)
 • Security: WPA2 Personal
 • Encryption: AES
 • Shared Key: 00000000 (รหัสผ่าน Wireless ของ Main Router)
 • Group Key Renewal: 3600

2.6 ที่หัวข้อ WAN / Internet ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Bridge WAN port to primary LAN (br0)

wan-lan-ip

 

2.7 ที่หัวข้อ LAN ให้คลิกที่ตารางเพื่อทำการแก้ไข IP Address ดังนี้ (แก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม OK)

BridgeSTPIP AddressNetmaskDHCP
br0Disabled192.168.1.10255.255.255.0Disabled (นำเครื่องหมายถูกออก)

2.8 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save และรอจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

2.9 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ที่เมนู Status -> Overview

status-overviewWET

 

Leave a Comment