ZyXEL NAS540 4-Bay Personal Cloud Storage

ZyXEL NAS540 เป็นอุปกรณ์ในกลุ่ม Network Storage ที่มีการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน ในออฟฟิศ หรือสามารถใช้งานได้ทุกทีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางระบบคลาวด์ ตัวอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อด้วยโพรโตคอล CIFS/SMB for Windows, NFS for Linux/Unix, DHCP client, PPPoE และ Network Time Protocol (NTP)

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง personal cloud ด้วยตนเองได้ด้วย ZyXEL NAS540 4-Bay Personal Cloud Storage ที่จะเพิ่มความเป็นอิสระในการใช้งานได้ดีขึ้น สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารขนาดใหญ่, ไฟล์ภาพ, เสียง หรือวิดีโอ ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าถึงได้ด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นอกจากนี้แล้ว ZyXEL NAS540 ยังสามารถซิงค์ข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ที่ให้บริการอยู่แล้วอย่าง Google Drive, Memopal, ownCloud ได้ รวมถึงบริการของ ZyXEL zCloud 2.0 ด้วย

Personal cloud for easy remote file access, backup, syncing and sharing

ZyXEL NAS540 มาพร้อมความสามารถในการทำ RAID-5 ได้ที่จะเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้สูงขึ้น มีการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต dual Ethernet ที่รองรับ link aggregation ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ มาพร้อมช่องใส่ฮาร์ดดิสก์จำนวน 4 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์ที่ความจุสูงสุด 6TB ต่อลูกจึงทำให้มีความจุรวมสูงถึง 24TB ซึ่งก็เพียงต่อการใช้งานภายในบ้านหรือองค์กรขนาดเล็ก

Protect your personal data with RAID 1, 5, 6 or 10

 

Leave a Comment