Linksys SE4008 WRT 8-Port Gigabit Ethernet Switch

Linksys SE4008 เป็นอุปกรณ์ในกลุ่มสวิทช์ที่มีการออกแบบมาให้มีความเข้ากันกับ WRT1900AC รองรับการทำงานหนักได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ต่อขยายกับ WRT1900AC ได้อย่างลงตัวอีกทั้ง Linksys SE4008 ยังมีการออกแบบตัวเครื่องมาให้มีทรงเดียวกับ WRT1900AC ด้วย

Linksys SE4008 สามารถต่อขยายพอร์ต LAN ของ WRT1900AC ได้เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบสายที่ต้องการการเชื่อมต่อที่มีความเสถียรสูงๆ เช่น เครื่อง NAS (Network-attached storage), NVR (Network Video Recorder) หรืออุปกรณ์จำพวก Media Player เป็นต้น

Linksys SE4008 WRT 8-Port Gigabit Ethernet Switch

Linksys SE4008 ให้การเชื่อมต่อแบบ Gigabit ซึ่งเร็วกว่าการเชื่อมต่อแบบ 10/100 Ethernet กว่า 10 เท่ามีระบบ Quality of Service (QoS)ที่ช่วยในเรื่องของการจัดสรรทราฟิกได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดปัญหาคอขวดในการใช้งาน ตัวอุปกรณ์มาพร้อมพอร์ต Gigabit Ethernet 8 พอร์ตแบบ auto-sensing มีการปรับอัตราการส่งข้อมูลได้อย่างหลากหลายตามการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น 10/100/1000 Mbps มีระบบประหยัดพลังงานโดยจะทำการตรวจสอบพอร์ตการใช้งานว่าถ้าไม่มีการใช้งานหรือไม่มีสาย LAN เสียบอยู่ก็จะลดพลังงานในการส่ง ทำให้ตัวอุปกรณ์กินไฟน้อยลง

ลักษณะของ Linksys SE4008 มีการออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อในเอกลักษณ์ของ WRT ซึ่งถ้ามองแบบผิวเมินรูปร่างคล้ายกับ Linksys WRT1900AC ซึ่งเมื่อนำมาวางซ้อนกัน (stack) ทำให้ดูมีพลังอย่างบอกไม่ถูก ตัวอุปกรณ์ยังคงเน้นโทนสีเป็นนํ้าเงินบวกดำอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ในกลุ่ม WRT เข้าใจความหมายได้ไม่ยาก ด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของ Linksys ถัดมาเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานของพอร์ต LAN ต่างๆที่มีการออกแบบเป็นรูปตัว T แม้จะไม่สว่างจ้ามากแต่ก็เห็นชัดว่าพอร์ตแต่ละพอร์ตทำ งานหรือไม่อย่างไร มุมทั้ง 4 ออกแบบมาให้ลักษณะเหมือนเสาคํ้ายันและยกตัวให้ลอยจากพื้นเล็กน้อยเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายอากาศด้านข้างก็มีช่องเล็กๆ สำหรับระบายอากาศเช่นกัน ด้านหลังจะเป็นโทนสีดำมีพอร์ต LAN แบบ RJ-45 ในการเชื่อมต่อจำนวน 8 พอร์ต มีปุ่มปิด-เปิดเครื่อง และพอร์ตสำหรับเสียบอะแดปเตอร์

Linksys SE4008 WRT 8-Port Gigabit Ethernet Switch

Linksys WRT 8-Port Gigabit Ethernet Switch, SE4008 ซึ่งเป็นสวิทช์แบบ unmanaged จำนวน 8 พอร์ต โดยการใช้งานให้ผู้ใช้งาน นำสาย LAN จาก Router มาเสียบที่พอร์ต LAN ของ Linksys SE4008 พอร์ตใดก็ได้ แต่เพื่อความเป็นระเบียบให้เสียบที่พอร์ต 1 หรือ 8 จะดีกว่า แล้วนำสาย LAN จากอุปกรณ์อื่นๆ มาเสียบต่อเรียงกันไปในพอร์ตที่เหลือ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ต่ออุปกรณ์ที่มีสายได้อีก 7 ชิ้น

โดยรวม Linksys WRT 8-Port Gigabit Ethernet Switch, SE4008 สามารถต่อใช้งานได้สะดวก และช่วยขยายการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีสายได้เป็นอย่างดี พร้อมรองรับการทำงานหนักๆ ได้

 

 

Ports : 8 x Gigabit LAN
LEDs : 1 power LED, 8 link/activity LED, 8 speed LED
Traffi c : Quality of Service (QoS)
Power save : Detects unused ports to minimize power usage

 

Conclusion :  รองรับการเชื่อมต่อได้ 7 (8) อุปกรณ์,ให้ความเร็วการเชื่อมต่อในระดับ Gigabit

ติดต่อ : Belkin International, Inc  โทร. 09-2273-4111 www.linksys.com

Leave a Comment