การตั้งค่า Scheduler เพื่อตั้งเวลาการทำงานให้ Linksys Access Point LAP-Series

การตั้ง Scheduler เป็นการทำเพื่อใช้เวลาเป็นตัวควบคุมการทำงานของแต่ละ SSID ดังเช่น

 • กำหนดให้ Access Point เปิดให้บริการ Wireless LAN เฉพาะเวลาทำงานของออฟฟิศเท่านั้น
 • ถ้าเป็น SSID สำหรับ Guest จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 เท่านั้น
 • เปิดให้บริการเฉพาะ SSID สำหรับครู หรือ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และปิด SSID สำหรับนักเรียน เฉพาะในเวลาทำการเรียนการสอน เป็นต้น

หรือในเวลากลางคืนที่ไม่มีผู้ใช้บริการก็สามารถตั้งเวลาให้ปิด SSID ทั้งหมดได้ ซึ่งการทำ Scheduler จะช่วยให้ Access Point ไม่ต้องทำงานตลอดเวลา ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น เป็นการจำกัดการเข้าถึงและเพิ่มความปลอดภัยได้อีกขั้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งเวลาให้กับ Access Point

 1. ต้องทำการตั้งเวลาให้กับ Access Point ก่อน โดยไปที่แท็บ Configuration เลือกเมนู Administration -> Time
 2. เลือกวิธีตั้งเวลาได้ 2 แบบคือ
 • แบบ Manually ผู้ดูแลเป็นคนตั้งเวลาลงไป

Schedule1

 • แบบ Auto หรือ Sync with NTP server Automatically โดยผู้ดูแลต้องตั้ง Time Zone สำหรับประเทศไทยให้เลือก (GMT+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta ซึ่งจะทำการตั้งเวลาได้เมื่อ Access Point เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น

Schedule23. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง Scheduler Profile

 1. ไปทื่เมนู Wireless -> Scheduler
 2. ทำเครื่องหมายถูกที่ Wireless Scheduler และกดปุ่ม Save

Schedule3 3. สร้าง Profile ใหม่โดยกรอกชื่อของ Profile ในช่อง New Profile Name และกดปุ่มAdd

 • เช่น OfficeTime

Schedule44. เลือก Profile ที่สร้างขึ้นมาใหม่ 5. กำหนด Schedule โดยแต่ละ Profile สามารถกำหนดได้สูงสุด 4 Rule หรือ 4 เวลา เช่น

 • กำหนดให้วันธรรมดา (Weekday) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7.30 และ หยุดให้บริการเวลา 20.00
 • วันหยุดเสาร์­­– อาทิตย์ (Weekend) ปิดให้บริการ

Schedule5 6. เมื่อสร้าง Rule เสร็จแล้วให้กดปุ่มSave เพื่อบันทึก

ขั้นตอนที่ 3: กำหนด Profile ให้กับแต่ละ SSID

 1. ไปที่เมนู Wireless -> Scheduler Association
 2. เลือก Wireless Radio ที่ต้องการ (2.4 GHz เลือก Radio 1, 5GHz เลือก Radio 2)
 3. กำหนด Profile ให้แต่ละ SSID

Schedule6 4. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

การตรวจสอบว่า Profile ที่กำหนดให้กับ SSID มีผลบังคับใช้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

 1. ไปที่เมนู Wireless -> Scheduler
 2. ดูที่ Status ถ้าเป็น Active แสดงว่า Profile มีผลบังคับใช้

Schedule7

Leave a Comment