พื้นฐานการตั้งค่า VLAN ใน Linksys LGS300/500 Series

LGS-VLAN

คำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนการตั้งค่า

ขอแนะนำคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่า VLAN ใน Linksys Switch ดังนี้

  • VLAN ID คือ หมายเลข ID ของ VLAN ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกัน โดยกำหนดเป็นหมายเลขได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4094
  • Access Port คือ ประเภทของพอร์ตที่สามารถเป็นสมาชิกได้เพียง VLAN ใด VLAN หนึ่งเท่านั้น
  • Trunk Port คือ ประเภทของพอร์ตที่สามารถเป็นสมาชิกได้หลายๆ VLAN และยอมให้ข้อมูลของ VLAN อื่นๆวิ่งผ่านพอร์ตนี้ได้ ซึ่งจะกำหนดให้พอร์ตประเภทนี้เป็น Uplink
  • Untagged คือ การกำหนดให้พอร์ตนั้นสามารถส่งเฟรมข้อมูลของ VLAN ใด VLAN หนึ่ง
  • Tagged คือ การกำหนดให้พอร์ตนั้นติด tag ของ VLAN ได้หลายๆ VLAN
  • Excluded คือ การกำหนดให้พอร์ตนั้นไม่เป็นสมาชิกของ VLAN ที่เราเลือก
  • Forbidden คือ การกำหนดให้พอร์ตนั้นไม่สามารถเป็นสมาชิกของ VLAN ใด (นอกจาก VLAN 4095)

 

การออกแบบ VLAN

สำหรับบทความนี้จะใช้ Linksys LGS318 – 18 Port Smart Gigabit Switch ในการแสดงตัวอย่าง หากใช้รุ่นอื่นสามารถปรับลด/เพิ่ม จำนวนพอร์ตที่เป็นสมาชิกของแต่ละ VLAN ได้ตามความต้องการ

LGS318

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าของ Linksys LGS300/500 Series

การเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของ Linksys LGS300/500 Series สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1. กรณีที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ Switch เข้ากับ Router

LGS-COM

• ให้ทำการกำหนด IP Address ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้ตั้งค่า เป็น 192.168.1.8 subnet mask 255.255.255.0
• เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยใช้ Web Browser พิมพ์ 192.168.1.251 ในช่อง Address และกด Enter
• ใช้ Username: admin และ Password: admin ในการเข้าสู่หน้าตั้งค่า

2. กรณีที่เชื่อมต่อ Switch เข้ากับ Router

ให้ทำการตรวจสอบ ip address ของ Smart Switch โดยดูที่ DHCP Table ของ Router ที่เชื่อมต่อกับ Switch และใช้ IP Address นั้นในการเข้าสู่หน้าตั้งค่า

การตั้งค่า Interface VLAN Mode

ในการตั้งค่า Interface VLAN Mode นั้นเราจะตั้ง Mode ให้แก่แต่ละ Interface ดังนี้
• Interface (พอร์ต) ที่เป็น UPLINK หรือต้องการส่งเฟรมข้อมูลหลายๆ VLAN ผ่านพอร์ตนั้น ให้กำหนดเป็น Interface VLAN Mode เป็น Trunk
• Interface (พอร์ต) ที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องลูกข่ายของแต่ละ VLAN ให้กำหนด Interface VLAN Mode เป็น Access

การสร้าง VLAN

1. ไปที่แท็บ Configuration จากนั้นไปที่เมนู VLAN Management -> VLANs
2. กดปุ่ม Add เพื่อสร้าง VLAN ใหม่

Add-VLAN

3. กรอกข้อมูลของ VLAN 10 ดังนี้
• VLAN ID: 10
• VLAN Name: Office
• กดปุ่ม Apply เพื่อสร้าง VLAN

Add-VLAN10

 

4. กรอกข้อมูลของ VLAN 20 ดังนี้
• VLAN ID: 20
• VLAN Name: Technical
• กดปุ่ม Apply เพื่อสร้าง VLAN

Add-VLAN20

 

5. กรอกข้อมูลของ VLAN 30 ดังนี้
• VLAN ID: 30
• VLAN Name: Guest Wi-Fi
• กดปุ่ม Apply เพื่อสร้าง VLAN

Add-VLAN30

 

6. เมื่อสร้าง VLAN เสร็จทั้งหมดจะต้องแสดงข้อมูลใน VLAN Table ดังรูป

LGS-VLAN-Table

 

การกำหนดพอร์ตที่จะเป็นสมาชิกของ VLAN

LGS318_draft

1. ไปที่เมนู VLAN Management -> VLAN Memberships
2. เลือก VLAN ID หมายเลข 10 และกดปุ่ม Search

searchVLAN10

3. เลือกพอร์ตที่จะมาเป็นสมาชิกของ VLAN 10 โดยเลือกเป็น Untagged ดังรูป

LGS-VLAN10-Member

 

4. เลือกพอร์ต GE17 และ GE18 เป็น Tagged เพื่อทำให้ทั้ง 2 พอร์ตเป็น UPLINK
5. กดปุ่ม Apply เพื่อใช้การตั้งค่า

6. เลือก VLAN ID หมายเลข 20 และกดปุ่ม Search

searchVLAN20

 

7. เลือกพอร์ตที่จะมาเป็นสมาชิกของ VLAN 20 โดยเลือกเป็น Untagged ดังรูป

LGS-VLAN20-Member

 

8. เลือกพอร์ต GE17 และ GE18 เป็น Tagged
9. กดปุ่ม Apply เพื่อใช้การตั้งค่า

10. เลือก VLAN ID หมายเลข 30 และกดปุ่ม Search

searchVLAN30

 

11. เลือกพอร์ตที่จะมาเป็นสมาชิกของ VLAN 30 โดยเลือกเป็น Untagged ดังรูป

LGS-VLAN30-Member

12. เลือกพอร์ต GE17 และ GE18 เป็น Tagged
13. กดปุ่ม Apply เพื่อใช้การตั้งค่า
14. เลือก VLAN ID หมายเลข 1 และกดปุ่ม Search

searchVLAN1

 

15. เลือกพอร์ตที่จะมาเป็นสมาชิกของ VLAN 1 โดยเลือกเป็น Untagged ดังรูป

LGS-VLAN1-Member

16. กดปุ่ม Apply เพื่อใช้การตั้งค่า

 

การบันทึกการตั้งค่าของ Linksys LGS300/500 Series

หลังจากที่ทำการตั้งค่าสำเร็จแล้ว ให้ทำการบันทึกการตั้งค่านั้นลงบนหน่วยความจำของ Switch เพื่อที่เมื่อมีการ Reboot ตัว Switch ขึ้นมาใหม่การตั้งค่าที่ได้ทำลงไปจะยังคงอยู่ไม่สูญหาย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการบันทึกการตั้งค่า Switch ที่ได้ทำไปทั้งหมดโดยการ Copy Configuration File จาก Running Configuration ไปยัง Startup Configuration
2. โดยไปที่แท็บ Maintenance และไปที่เมนู File Management -> Configuration File Copy
3. เลือก Source File เป็น Running Configuration File และ Destination File เป็น Startup Configuration File จากนั้นกดปุ่ม Apply

copyRUN-Start

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*