การอัพเกรด Firmware ของ Linksys LRT214 และ LRT224

การอัพเกรด Firmware สำหรับอุปกรณ์ Linksys LRT214 และ LRT224 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการดาวน์โหลด Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

[download id=”1226″]

2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ตที่ 1 ของ Router

kb29160-001_en_v1

3. เข้าสู่หน้าการตั้งค่าของ Router โดยพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง address ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์
4. ใส่ Username: admin Password: admin

kb29160-003_en_v1

5. เลือกแท็บ Maintenance
6. เลือกเมนูย่อย Firmware Upgrade

lrt224-upgrade-firmware

7. กดปุ่มBrowse เพื่อเลือกไฟล์ Firmware ที่ได้ทำการดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้
8. เลือกไฟล์และกดปุ่มOpen

select-firmware
9. กดปุ่มUpgrade เพื่อทำการอัพเกรด Firmware

upgrade
10. รอจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ

Leave a Comment