วิธีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ของ Linksys X3500

 

X3500

1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั้นใหม่ Ver.1.0.01.006 Annex A Update 01/10/2015

2. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จ ให้พิมพ์ 192.168.1.1 เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า โดยใช้

Username: admin

Password: admin (ค่าปกติ) (หรือ รหัสผ่านของ Wireless ในกรณีที่เคยติดตั้งผ่านแผ่น CD)

3. ไปที่แท็บ Administration เลือก Firmware Upgrade

4. กดปุ่ม Browse… เพื่อเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ได้ดาวน์โหลดไว้

5. กดปุ่ม Start Upgrade เพื่อเริ่มอัพเกรดเฟิร์มแวร์

6. รอจนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้นจนขึ้นข้อความ “Upgrade is successful. Rebooting…..” จากนั้นกดปุ่ม

7. หลังการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่ ให้ทำการ รีเซต ตัวอุปกรณ์โดยกดปุ่ม Reset ด้านหลังเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาที

8. ทำการการตั้งค่าการใช้งานใหม่


by

Tags:

Comments

Leave a Reply