การตั้งค่า VLAN แบบแยก DHCP Server ง่ายๆด้วย Linksys LRT224

ทำไมต้องแบ่ง VLAN การทำ VLAN (Virtual LAN)เป็นการแบ่งเครือข่ายของเราออกเป็นเครือข่ายย่อยๆที่แยกจากกัน เพื่อลด broadcast ในเครือข่ายซึ่งจะช่วยให้การทำงานของระบบดีขึ้น ง่ายๆว่าเป็นการช่วยจำกัดขอบเขตในการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่าย อีกหนึ่งข้อดีของการทำ VLAN ก็คือความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าในองค์กรมีการแบ่งเป็นแผนกต่างๆและแต่ละแผนกก็มีการแชร์ข้อมูล หรือ ทรัพยากรบางอย่างกัน เช่น แผนก Accounting มีการแชร์ข้อมูลบัญชีกันอยู่ หากเราไม่ทำแบ่ง VLAN เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กรก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอน ในแต่ละ VLAN เราก็ยังสามารถกำหนด ip subnet ที่แยกจากกันได้อีกเป็นเสมือนเครือข่ายย่อยๆ ภายในองค์กร จะทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเชื่อมต่อได้อีกเป็นจำนวนมากและยังทำได้ง่ายๆอีกด้วยเพียงแค่หา Switch ที่มีหลายๆพอร์ตมาเชื่อมต่อ เรามาดูข้อดีของการทำ Subnet ใน VLAN กันดีกว่า ที่ได้แน่ๆอย่างแรกก็คือการขยายการเชื่อมต่อเพื่อรองรับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวนเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครือข่าย เพราะช่วยจำกัดขอบเขตการรับส่งข้อมูลทำให้ม่กระทบกับส่วนอื่นๆ ความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่าย เพราะเราสามารถจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรหรือข้อมูลในระบบได้ เตรียมความพร้อมก่อนลงมือ ในตัวอย่างนี้เราจะทำการแบ่ง VLAN ทั้งหมด 4 VLAN และแต่ละ VLAN จะมีการตั้งค่า DHCP …

การตั้งค่า VLAN แบบแยก DHCP Server ง่ายๆด้วย Linksys LRT224 Read More »