การอัพเกรด Firmware ของ Linksys LRT214 และ LRT224

การอัพเกรด Firmware สำหรับอุปกรณ์ Linksys LRT214 และ LRT224 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการดาวน์โหลด Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [download id=”1226″] 2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ตที่ 1 ของ Router 3. เข้าสู่หน้าการตั้งค่าของ Router โดยพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง address ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 4. ใส่ Username: admin Password: admin 5. เลือกแท็บ Maintenance 6. เลือกเมนูย่อย Firmware Upgrade 7. กดปุ่มBrowse เพื่อเลือกไฟล์ Firmware ที่ได้ทำการดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ 8. เลือกไฟล์และกดปุ่มOpen 9. กดปุ่มUpgrade เพื่อทำการอัพเกรด Firmware 10. รอจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ