การอัพเกรด Firmware ของ Linksys LRT214 และ LRT224

การอัพเกรด Firmware สำหรับอุปกรณ์ Linksys LRT214 และ LRT224 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการดาวน์โหลด Firmware เวอร์ชั่นล่าสุด มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [download id=”1226″] 2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ตที่ 1 ของ Router 3. เข้าสู่หน้าการตั้งค่าของ Router โดยพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง address ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 4. …