กระทรวงพม. ดีแทค และยูนิเซฟ ร่วมพัฒนาเด็กไทย ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงลูก ผ่านบริการ SMS ‘*1515 คุณแม่นับหนึ่ง’

กระทรวงพม. ดีแทค และยูนิเซฟ ร่วมพัฒนาเด็กไทย ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงลูก ผ่านบริการ SMS ‘*1515 คุณแม่นับหนึ่ง’

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จับมือเสริมพลังความแข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย โดยต่อยอดบริการ ‘คุณแม่นับหนึ่ง’ เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงลูก ผ่าน SMS ฟรีให้แก่ครอบครัวยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเน้นให้ความรู้เรื่องโภชนาการ สุขภาพ และการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยที่มีคุณภาพ