เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้กระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์

การใช้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่หลาย ๆ คนไม่ควรมองข้าม หากใช้กระดาษกับงานพิมพ์ผิดประเภทผิดระบบ จะส่งผลให้เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์เกิดความเสียหายและเป็นปัญหา เช่น เรื่องของกระดาษติดบ่อยครั้ง หรือภาพสี ที่ไม่คมชัด ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ไฮเจ็ทจึงขอแนะนำเกร็ดความรู้ดี ๆ ในเรื่องของการเลือกกระดาษเพื่อใช้ให้เหมาะสมในเรื่องของงานพิมพ์