เอไอเอส ร่วมกับ จส.100 เปิดตัวโครงการ “ปันฝัน” ระดมทุนจากสาธารณชนร่วมบริจาครถวีลแชร์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผ่าน www.punfun.org

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจแล้ว เอไอเอสยังให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ด้วยแนวทางสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว, สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง, สานรักสานสังคมไทย และสานรักหัวใจอาสา อาสา โดยเฉพาะในแนวทางสานรัก สานสังคมไทย ซึ่งถือได้ว่าสังคมหนึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ ครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือผู้สูงอายุ และคนพิการที่เอไอเอสได้ดูแลมาโดยตลอด อาทิ การจัดตั้ง “กองทุน เอไอเอส เพื่อผู้สูงอายุ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ” ซึ่งขณะนี้กองทุนฯ มีมูลค่า 75 ล้านบาท หรือการสร้างอาชีพแด่ผู้พิการ ตั้งแต่ปี 2550 ในโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ …

เอไอเอส ร่วมกับ จส.100 เปิดตัวโครงการ “ปันฝัน” ระดมทุนจากสาธารณชนร่วมบริจาครถวีลแชร์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผ่าน www.punfun.org Read More »