เอไอเอส ร่วมกับ จส.100 เปิดตัวโครงการ “ปันฝัน” ระดมทุนจากสาธารณชนร่วมบริจาครถวีลแชร์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผ่าน www.punfun.org

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจแล้ว เอไอเอสยังให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ด้วยแนวทางสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว, สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง, สานรักสานสังคมไทย และสานรักหัวใจอาสา อาสา โดยเฉพาะในแนวทางสานรัก สานสังคมไทย...