ผู้บริหาร เดอะ ไวท์สเปซ ผู้ให้บริการ "ซิมเพนกวิน" เยี่ยมคารวะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม กสทช.

ผู้บริหาร เดอะ ไวท์สเปซ ผู้ให้บริการ "ซิมเพนกวิน" เยี่ยมคารวะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม กสทช.

ดร.ชัยยศ จิรบวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ผู้ให้บริการ “ซิมเพนกวิน”  พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม  และรองประธาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  และเพื่อแสดงความขอบคุณในฐานะผู้ผลักดันให้เกิดธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน หรือ MVNO ในประเทศไทย และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค