ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม โรงงานเทพารักษ์ และวิภา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงงานโคราช (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำปี 2559 จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้