บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย

สัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม โรงงานเทพารักษ์  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม (engineering lab) และห้องปฏิบัติการด้านออโตเมชั่น (automation lab) แก่ ผศ. ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนการศึกษาวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องมือสำหรับทดสอบคุณสมบัติทางกลของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยแก่ ผศ. ดร. นภดล  มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2559

ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2559

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม โรงงานเทพารักษ์ และนายวิกรานต์  ลิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม โรงงานโคราช   บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยใน การทำงานแห่งชาติ” ครั้งที่ 30 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยซีเกท โรงงานเทพารักษ์และโรงงานโคราชได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยเป็นเวลา 13 ปีซ้อน และ 10 ปีซ้อน ตามลำดับ

ซีเกทระดมกำลังจิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน

ซีเกทระดมกำลังจิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน

ซีเกท โคราชผุดโครงการสร้างสรรค์ หวังตกผลึกแก้ปัญหาในชุมชน หนุนเด็กมัธยมให้มีข้อมูลอาชีพในช่วงวัยที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต หลังเข้าร่วมการสานเสวนากับผู้นำชุมชนและลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนเป็นประจำทุกปี พบว่าหนึ่งในปัญหาของโรงเรียนในชุมชนคือนักเรียนขาดคำแนะนำและการชี้แนะแนวทางเพื่อเลือกสายการเรียนตอนเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมปลาย หรือเลือกคณะที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และยังพบว่านักเรียนบางรายไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเท่าการออกไปทำงานหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว

ซีเกทมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ซีเกทมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  มอบงบประมาณจำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2559 ใน “โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” แก่พันโทสุพจน์ เจิมเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2  เมื่อเร็ว ๆ นี้  

ซีเกทจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศไทย

ซีเกทจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศไทย

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยเจฟฟรีย์ ดี. ไนการ์ด รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่านและบันทึกข้อมูล ร่วมกับศูนย์มิลเล่อร์เพื่อผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยซานต้า คลาร่า (สหรัฐอเมริกา) (Miller Center for Social Entrepreneurship, Santa Clara University) นำโดยนายแอนดี้ ลีเบอร์แมน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการใหม่ (แถวหลัง ขวาสุด) จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้ด้านพื้นฐานทางธุรกิจ การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจแก่ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 13 ราย เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในการทำธุรกิจ ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซีเกทมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559”

ซีเกทมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559”

เจษฎา รัศมิภูติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม และวิภา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท  ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช เป็นตัวแทนมอบหนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 แก่โรงเรียนบ้านบุใหญ่  ต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และลูกหลานของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 จ.นครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้