แพลน เน็ต คอมร่วมยินดี MCOT ครบรอบ 64 ปี

แพลน เน็ต คอมร่วมยินดี MCOT ครบรอบ 64 ปี

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์   กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA เข้าแสดงความยินดีแก่ นายศิวะพร  ชมสุวรรณ   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  อสมท จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวาระครบรอบปีที่ 64โทรทัศน์ไทย และวันคล้ายวันก่อตั้ง อสมท. ในโอกาสนี้แพลนเน็ตคอม  ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)  เมื่อเร็วๆนี้