บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด

Sagitta-XP Rack mount Series เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบติดตั้งในตู้

Sagitta-XP Rack mount Series ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วประสิทธิภาพสูง ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor แบบ High Frequency Online UPS  พร้อมระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้าง 115-295Vac. และสามารถเลือกตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ 208/220/230/240Vac. เลือกความถี่ 50/60 Hz ปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงให้ทำงานโดยไม่สะดุดจากระบบไฟฟ้าดับ ตก หรือเกิน เหมาะสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม แสดงผลด้วยจอ LCD และเสียงแจ้งเตือนสภาวะผิดปกติต่างๆ มีขนาดกำลังให้เลือกตั้งแต่ 1-10 KVA / 700-7,000 Watt. สำรองไฟฟ้าได้ 10-30 นาที (ตามกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อพ่วง) รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ESSCO ME-C Series ประสิทธิภาพสูงจ่ายพลังงานได้แม่นยำ

ESSCO ME-C Series ประสิทธิภาพสูงจ่ายพลังงานได้แม่นยำ

เครื่องสำรองไฟฟ้ากะทัดรัดประสิทธิภาพสูง ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor แบบ Line Interactive UPS พร้อมStabilizer Function ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงให้ทำงานโดยไม่สะดุดจากระบบไฟฟ้าดับ ตก หรือเกิน เหมาะสำหรับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป พร้อมระบบป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับระบบ พร้อมจอ LCD แสดงแรงดันไฟฟ้าเข้า-ออก สถานะของเครื่อง และแบตเตอรี่ และเสียงแจ้งเตือนสภาวะผิดปกติต่างๆ มีให้เลือก หลากหลาย เช่น   650VA/390W, 1200VA/720W,1500VA/900W และ 2000VA/1200W รับประกันคุณภาพ 2 ปี

Sagitta-XP Rack mount Series เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบติดตั้งในตู้

Sagitta-XP Rack mount Series เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบติดตั้งในตู้

Sagitta-XP Rack mount Series ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วประสิทธิภาพสูง ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor แบบ High Frequency Online UPS  พร้อมระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้าง 115-295Vac. และสามารถเลือกตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ 208/220/230/240Vac. เลือกความถี่ 50/60 Hz ปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงให้ทำงานโดยไม่สะดุดจากระบบไฟฟ้าดับ ตก หรือเกิน เหมาะสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม แสดงผลด้วยจอ LCD และเสียงแจ้งเตือนสภาวะผิดปกติต่างๆ มีขนาดกำลังให้เลือกตั้งแต่ 1-10 KVA / 700-7,000 Watt. สำรองไฟฟ้าได้ 10-30 นาที (ตามกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อพ่วง) รับประกันคุณภาพ 2 ปี