“ซินเน็คฯ” จับมือ “ซัมซุง” จัดสัมมนา พัฒนากลยุทธ์ตัวแทนจำหน่าย

“ซินเน็คฯ” จับมือ “ซัมซุง” จัดสัมมนา พัฒนากลยุทธ์ตัวแทนจำหน่าย

นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก  ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการ ตลาด Computing Device บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายวินัย สวัสดิมานนท์  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในโอกาสเปิดงาน “SAMSUNG Seminar & Party By SYNNEX” เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และทิศทางการเติบโตของ SAMSUNG ในปี 2016 แก่ตัวแทนจำหน่าย หวังสนับสนุน ให้ประสบความ สำเร็จในการรุก ตลาดและเพิ่ม ยอดขาย รวมทั้ง ตอบสนองความ ต้องการของ ลูกค้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้