“มูลนิธิเลนำคิน”มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานและบุตรหลานพนักงานประจำปี 2559

“มูลนิธิเลนำคิน”มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานและบุตรหลานพนักงานประจำปี 2559

เมื่อเร็วๆ นี้  คุณเทียนชัย  ลายเลิศ   ประธานกรรมการ  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด   ในฐานะรองประธานกรรมการ มูลนิธิเลนำคิน  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ของมูลนิธิเลนำคิน (ก่อตั้งโดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด) โดยมีคุณศุภฤกษ์  ลายเลิศ  กรรมการมูลนิธิเลนำคิน และคุณสุวิชชา  ลายเลิศ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  ร่วมเป็นผู้แทนคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ในพิธีการมอบทุนการศึกษา  ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 234 ทุน โดยผู้ได้รับทุนมีทั้งพนักงานของบริษัท ยิบอินซอย จำกัดและบริษัทในเครือ บุตรพนักงาน ทุนการศึกษาที่มอบให้มีตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงระดับปริญญาโท  พิธีนี้จัดขึ้น ณ  ห้อง YIPINTSOI  STUDIO   ชั้น 3  อาคารอนุรักษ์  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด