สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำร่องจัดอบรมการใช้โปรแกรมแซสให้กับนักศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรม SAS รองรับโลกของบิ๊กดาต้า

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมงานบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในโอกาสจัดอบรม Work Shop : Basic SAS , Programming and Statistics and Data Miningให้กับนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การใช้โปรแกรม SAS  ก่อนจบการศึกษาและออกไปทำงานจริง รองรับความต้องการของตลาดในโลกของบิ๊กดาต้าซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยการอบรมได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรมในแบบบรรยากาศเป็นกันเอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Smart Surveillance System

สจล. ร่วมกับพานาโซนิค ริเริ่มต้นแบบเฝ้าระวังอัจฉริยะครบวงจร ป้องกันปัญหาระดับนานาชาติ สร้างความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Smart Surveillance System

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาและริเริ่มติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการครบวงจร พรั่งพร้อมด้วย  Smart Surveillance System ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะโดยสั่งการผ่าน Control Room ระบบแจ้งเหตุระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ต้องสงสัย การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีความคมชัดสูง 4K ซึ่งมีความละเอียดสูงที่สุดในปัจจุบัน ระบบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและต้นแบบของระบบรักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศ