Neptune Stabilizer -seriesµP-Line Stabilizer with Digital Meter เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

Neptune Stabilizer -seriesµP-Line Stabilizer with Digital Meter เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ผู้จำหน่ายและบริการ เครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC ได้นำเข้าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ µP-Line Stabilizer with Digital Meter สำหรับการแก้ปัญหาคุณภาพไฟ เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากพร้อมด้วยคุณสมบัติµP Technology บริหารจัดการคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการแสดงผลแรงดันไฟฟ้าทำให้เหมาะสำหรับโรงงาน โรงพยาบาล และอุปกรณ์สารสนเทศ  มีขนาดกำลัง  1-30KVA   มั่นใจในเสถียรภาพด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานยุโรป  CE  IEC60950 การรับประกัน  2 ปี