ดีแทค กระทรวงไอซีที และสำนักงานการศึกษานอกระบบฯ ร่วมลงนามใน MoU เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดีแทค กระทรวงไอซีที และสำนักงานการศึกษานอกระบบฯ ร่วมลงนามใน MoU เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพ ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม ตั้งเป้าให้มีผู้ใช้งานผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างน้อย 1,000,000 คน