Tag: เอปสัน ประเทศไทย

  • เอปสันร่วมกับอิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ (Imaginia Playland) สร้างสรรค์โลกแห่งจินตนาการแนวใหม่ให้กับเด็กๆ

    นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป เอปสัน ประเทศไทย และนางสาวเหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ (Imaginia Playland) ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสเอปสันร่วมเติมเต็มจินตนาการของเด็กๆ ด้วยการมอบเอปสันโปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูง และเอปสัน โปรเจ็กเตอร์อินเตอร์แอ็คทีฟ รวม 13 เครื่อง สำหรับติดตั้งภายในสวนสนุก อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มพูนความสนุกและสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆ ผ่านเทคโนโลยีจากเอปสัน