Tag: เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว

  • เอ็นฟอร์ซ จับมือกับคาร์บอน แบล็ค และไอ-ซีเคียว เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีเคียวริตี้ใหม่ เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

    เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ร่วมกับบริษัท คาร์บอน แบล็ค และบริษัท ไอ-ซีเคียว เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีเคียวริตี้ใหม่และจัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “Why RansomeWare!!! Is hard to handle than you think?” ให้กับลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม แนวทาง และวิธีการทำงานของภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบที่ซับซ้อน รวมถึงการแนะแนววิธีรับมือภัยคุกคามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ปัจจุบันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์นั้น ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงแนวป้องกันที่เป็นNetwork Security จากเดิมที่เน้นการโจมตีแบบแพร่กระจายให้รวดเร็วที่สุด เปลี่ยนมาเป็นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงตัวเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นั่นคือการมุ่งเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ให้ได้มากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายไปคือผู้ที่ใช้งานที่ขาดความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ จากนั้นจะทำงานเจาะระบบดึงข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ End-Point นั้นๆเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการ  

  • เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘คลาวด์สกายมาร์ค’ เน้นตอบโจทย์การตรวจสอบเวลาการปฎิบัติงานแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์

    เอ็นฟอร์ซ  ซีเคียว ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่  ‘คลาวด์สกายมาร์ค’ (CloudSkymark)  ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อประโยชน์ในการบันทึก และตรวจสอบเวลาในการปฎิบัติงานแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าธนาคาร และบริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ.)