ไซเบอร์ตรอนจับมือเอสน็อค ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ครบวงจร

ไซเบอร์ตรอนจับมือเอสน็อค ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ครบวงจร

เมื่อเร็วๆ นี้  นายปริญญา หอมเอนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์   ได้จับมือกับนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเคียว เน็ตเวิร์ค โอเปอเรชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด   (เอสน็อค) ผู้ให้บริการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบดีดอส (Distributed Denial of Service:DDoS) บนเทคโนโลยีคลาวด์   เพื่อร่วมกันนำเสนอการบริการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบวงจร  ใน 3 ขั้นตอน คือ การป้องกัน การเฝ้าระวังหรือการตรวจจับ และการตอบสนอง ที่ทำให้องค์กรสามารถบูรณาการความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน