Tag: 4G Plus

  • ทรูมูฟ เอช หนุนแกร็บ ชูบริการ “สมาร์ท แท็กซี่”  ยกระดับแท็กซี่ไทย ส่งมอบอุปกรณ์ 4G Car WiFi  แชท แชร์ออนไลน์ได้ทุกที่ในรถ

    ทรูมูฟ เอช หนุนแกร็บ ชูบริการ “สมาร์ท แท็กซี่” ยกระดับแท็กซี่ไทย ส่งมอบอุปกรณ์ 4G Car WiFi แชท แชร์ออนไลน์ได้ทุกที่ในรถ

    ทรูมูฟ เอช ที่ 1 ผู้ให้บริการ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุด ครบทุกคลื่นความถี่ 900/850/1800/2100 MHz ด้วยแบนด์วิธที่กว้างที่สุด โดยนายนนทิ ศัพทเสวี รองผู้อำนวยการ ด้านการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบอุปกรณ์ 4G Car WiFi แก่ นายวีร์ จารุนันท์ศิริ กรรมการ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ผู้ขับแกร็บแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ทแท็กซี่ในเฟสแรก จำนวน 200 เครื่อง ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่สามารถใช้บริการ WiFi บนรถได้ ช่วยยกระดับแท็กซี่ไทยสู่สมาร์ทแท็กซี่เป็นเจ้าแรกในเอเชีย ที่รถแท็กซี่สาธารณะสามารถให้บริการ WiFi บนรถโดยสาร โดยช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ  สำหรับผู้โดยสารที่สนใจใช้บริการ WiFi ในรถแท็กซี่ เพียงสังเกตสติ๊กเกอร์ 4G WiFi in car ที่ติดอยู่บนหน้ารถแท็กซี่ พร้อมแจ้งความประสงค์ขอใช้อินเทอร์เน็ต จะได้รับรหัสผ่านจากผู้ขับแท็กซี่ อัตราค่าบริการ WiFi บนรถแท็กซี่แกร็บเพียง 20 บาทตลอดการเดินทาง พร้อมเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2560