อะโดบีรั้งตำแหน่งผู้นำเป็นปีที่สองติดต่อกัน ด้วยคะแนนสูงสุดในด้านความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์

อะโดบีรั้งตำแหน่งผู้นำเป็นปีที่สองติดต่อกัน ด้วยคะแนนสูงสุดในด้านความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์

อะโดบี  เปิดเผยว่า บริษัทการ์ทเนอร์ (Gartner) ระบุว่าอะโดบีเป็นผู้นำ (Leader) ในรายงานวิจัยเมจิกควอแดรนท์สำหรับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งฮับ (“Magic Quadrant for Digital Marketing Hubs1”) ประจำปี 2559 โดยนับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่อะโดบีได้รับคะแนนสูงสุดในด้านความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์  ทั้งนี้ เกณฑ์สำหรับความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์ได้แก่ ความเข้าใจตลาด กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรม/ตลาดแนวลึก กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและภูมิศาสตร์