AMD เผยไลน์ผลิตภัณฑ์แบบ ฮาร์ดแวร์เสมือนจริง Hardware-Visualized รุ่นแรกของโลก

AMD (NASDAQ: AMD) อวดโฉม AMD FirePro™ S-Series GPUs กราฟฟิกการ์ดรองรับการทำงานแบบฮาร์ดแวร์เสมือนจริง (hardware visualized) ตัวแรกของโลก ที่มาพร้อมกับโซลูชั่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นรีโมตเวิร์คสเตชั่น คลาวด์เกมมิ่ง คลาวด์คอม   พิวติ้ง และ Virtual Desktop Infrastructure (VDI).    ในระบบนิเวศน์ของเทคโนโลยีเสมือนจริง  มีอุปกรณ์หลักๆ เช่น CPU เน็ตเวิร์คคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์เสมือนจริง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ GPU ไม่ได้ทำงานแบบฮาร์ดแวร์เสมือนจริง ซึ่งเทคโนโลยี AMD MxGPU เป็นตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงใน GPU