APC

ปลั๊กกันไฟกระชาก APC คุณภาพสูง ปลอดภัยกว่าปลั๊กรางธรรมดา

การใช้ปลั๊กรางที่ไม่มีคุณภาพ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้จากปัญหาความร้อนที่อาจเกิดขึ้น หรือกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ในครั้งเดียวหรือไม่เคยถอดสายออกเลย โดยเฉพาะบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก สำนักงาน ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ก็มักจะมองข้ามถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเลือกปลั๊กรางที่เหมาะสมที่สุด ควรพิจารณาก่อนว่า เราจะนำไปใช้ทำอะไร มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรบ้าง และเป็นปลั๊กที่มีคุณสมบัติป้องกันอะไรบ้าง อุปกรณ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพเหนือปลั๊กรางคือ “ปลั๊กกันไฟกระชาก” เพราะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นแต่ตัวกลางในการเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียว ยังสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าด้วย เช่น ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดในละแวกบ้าน ผลกระทบจากฟ้าผ่าใกล้บ้าน มีผลทำให้เกิดเกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน เป็นสาเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย หรือเสื่อม อีกเหตุผลที่ร้ายแรงกว่าคือ การเกิดไฟไหม้จากตัวอุปกรณ์ปลั๊กราง อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย โดย “ปลั๊กกันไฟกระชาก” จะทำหน้าที่เป็นตัวกรอง และป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว

ปลั๊กกันไฟกระชาก APC คุณภาพสูง ปลอดภัยกว่าปลั๊กรางธรรมดา

ปลั๊กกันไฟกระชาก APC คุณภาพสูง ปลอดภัยกว่าปลั๊กรางธรรมดา

การใช้ปลั๊กรางที่ไม่มีคุณภาพ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้จากปัญหาความร้อนที่อาจเกิดขึ้น หรือกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ในครั้งเดียวหรือไม่เคยถอดสายออกเลย โดยเฉพาะบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก สำนักงาน ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ก็มักจะมองข้ามถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเลือกปลั๊กรางที่เหมาะสมที่สุด ควรพิจารณาก่อนว่า เราจะนำไปใช้ทำอะไร มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรบ้าง และเป็นปลั๊กที่มีคุณสมบัติป้องกันอะไรบ้าง อุปกรณ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพเหนือปลั๊กรางคือ “ปลั๊กกันไฟกระชาก” เพราะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นแต่ตัวกลางในการเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียว ยังสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าด้วย เช่น ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดในละแวกบ้าน ผลกระทบจากฟ้าผ่าใกล้บ้าน มีผลทำให้เกิดเกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน เป็นสาเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย หรือเสื่อม อีกเหตุผลที่ร้ายแรงกว่าคือ การเกิดไฟไหม้จากตัวอุปกรณ์ปลั๊กราง อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย โดย “ปลั๊กกันไฟกระชาก” จะทำหน้าที่เป็นตัวกรอง และป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว