TP-Link ส่งอุปกรณ์ไวเลสรุ่น Archer C60 ความเร็วสูง ตอบโจทย์ความต้องการอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงภายในบ้าน

ในปัจจุบันเทรนด์การเชื่อมต่อกินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงในบ้านมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมที่จะมาตอบโจทย์การทำงานให้กับอุปกรณ์ไร้สาย ให้สามารถจัดการและควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูง และรองรับการจัดการอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมาแล้วสามารถจัดการเราเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที