เออาร์ไอที เฟ้นหาเยาวชนคนเก่งเข้าแข่งขัน โครงการ“MOS Olympic Thailand Competition 2016”

เออาร์ไอที สานต่อโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมสมัครเข้าแข่งขันการใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office ในโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยน้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิการอบรมความรู้อย่างเข้มข้นกับวิทยากรที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล และร่วมลุ้นการเป็นแชมป์ประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีโลก พร้อมของรางวัลมูลค่ากว่า 2 แสนบาท  ณ  รัฐฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา