ASRock Z170 OC Formula เพิ่มพลังการโอเวอร์คล็อกสุดแกร่งด้วย ASRock Formula Drive

หัวใจในการโอเวอร์คล็อกในปัจจุบัน การเลือกเมนบอร์ดที่ออกแบบฟีเจอร์มาเป็นพิเศษถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เพียงมีองค์ประกอบหรือชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงและให้ประสิทธิภาพที่ดีเท่านั้น ไบออสและซอฟต์แวร์ ก็ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นเมนบอร์ดสำหรับนักโอเวอร์คล็อก ต้องพร้อมไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างครบถ้วน