Tag: AXIS P1435-E

  • แอ็กซิสเปิดตัวสองผลิตภัณฑ์กล้องระบบเครือข่ายรูปทรง Bullet-style ความละเอียดระดับ HDTV เพื่อต่อกรกับสภาพแสงที่เป็นอุปสรรค

    แอ็กซิสเปิดตัวสองผลิตภัณฑ์กล้องระบบเครือข่ายรูปทรง Bullet-style ความละเอียดระดับ HDTV เพื่อต่อกรกับสภาพแสงที่เป็นอุปสรรค

    AXIS P1435-E และ AXIS P1435-LE เป็นกล้องที่มีความละเอียดระดับ HDTV 1080p มีอัตราเฟรมเรทมากที่สุดถึง 60 fps จึงให้ภาพคุณภาพสูง และยังมีฟีเจอร์ Lightfinder และ Wide Dynamic Range (WDR) – Forensic Capture ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของแอ็กซิสที่ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของภาพแม้ในสภาพแสงที่ท้าทายและมีความซับซ้อนที่สุด กล้องทั้งสองรุ่นนี้เหมาะกับใช้เป็นวิดีโอเฝ้าระวังตามสี่แยกจราจร หรือตามทางเดินในเขตเมือง ชานชาลาสถานีรถไฟ บริเวณที่มีการขนถ่ายสินค้า อาคารในสนามบิน และโชว์รูมของร้านค้าปลีกต่างๆ ที่มีบานหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าซึ่งกล้องต้องทำหน้าที่ถ่ายภาพสะท้อนแสง