ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ร่วมกับพันธมิตร จัดงานใหญ่แห่งปี BIG DATA Driven the Future

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปี ภายใต้ชื่องาน “BIG DATA Driven the Future” เพื่อบรรยายแนวทางเชิงรุกเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูล Big Data ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนำแพลตฟอร์ม Pentaho Enterprise  มาใช้ในการประสานระบบข้อมูลเก่าและแอปพลิเคชั่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเข้าด้วยกัน และนำมาแสดงผลวิเคราะห์ คาดการณ์เชิงพยากรณ์ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน สามารถก้าวทันการแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบัน พร้อมตอบสนองและส่งมอบบริการสู่ประชาชนได้รวดเร็ว และสร้างรายได้ใหม่ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขา Big Data ร่วมการเสวนาและบรรยาย ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์