Big Data

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ร่วมกับพันธมิตร จัดงานใหญ่แห่งปี BIG DATA Driven the Future

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปี ภายใต้ชื่องาน “BIG DATA Driven the Future” เพื่อบรรยายแนวทางเชิงรุกเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูล Big Data ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนำแพลตฟอร์ม Pentaho Enterprise  มาใช้ในการประสานระบบข้อมูลเก่าและแอปพลิเคชั่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเข้าด้วยกัน และนำมาแสดงผลวิเคราะห์ คาดการณ์เชิงพยากรณ์ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน สามารถก้าวทันการแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบัน พร้อมตอบสนองและส่งมอบบริการสู่ประชาชนได้รวดเร็ว และสร้างรายได้ใหม่ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขา Big Data ร่วมการเสวนาและบรรยาย ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  

EGA ประเดิมทำ Big Data ภาครัฐแห่งแรก เลือกข้อมูลการจราจรกรมทางหลวงเป็นต้นแบบ พร้อมดึงเนคเทคเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ก.ไอซีทีหนุนสุดตัว เผยเตรียมดันภาครัฐไทยเข้าสู่ยุคขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

EGA ประเดิมทำ Big Data ภาครัฐแห่งแรก เลือกข้อมูลการจราจรกรมทางหลวงเป็นต้นแบบ พร้อมดึงเนคเทคเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ก.ไอซีทีหนุนสุดตัว เผยเตรียมดันภาครัฐไทยเข้าสู่ยุคขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการสร้างต้นแบบการจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และกรมทางหลวง ถือเป็นครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐไทยที่นำบริการ Big Data มาใช้ ทั้งที่เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกโดยคน และข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณ์และไหลผ่านเครือข่าย (Internet of Things) มาวิเคราะห์ผ่านระบบประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านบริการของภาครัฐสู่ประชาชน และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศต่อไป

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ บุกตลาด Big Data เปิดตัวแพลตฟอร์มล่าสุด HSP Powered By Pentaho

      Hyper Scale-Out Platform (HSP) เป็นอุปกรณ์ appliance แบบครบวงจรที่ผสานรวมเข้ากับ ซอฟแวร์แพลตฟอร์ม Pentaho ในการรวมข้อมูล (Data Integration) และการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการบริหาร ใช้งาน และปรับขยายระบบสำหรับโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Big Data) โดยเฉพาะ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน (เอชดีเอส) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เปิดตัว Hitachi Hyper Scale-Out Platform (HSP) รุ่นใหม่ ที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม Pentaho for Enterprise ทำให้ได้แพลตฟอร์มขั้นสูงแบบไฮเปอร์คอนเวอร์จ (Hyper-Converged) ที่บริหารจัดการโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนดการทำงานเพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย HSP 400 series นี้รวมความสามารถด้านการประมวลผล การจัดเก็บ และระบบเสมือนจริงเข้าด้วยกันเพื่อนำเสนอโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการผสานรวมข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานทุกเมื่อ และการบริหารจัดการข้อมูลที่ง่ายดาย