แวลลูฯ แนะนำ Buffalo LinkStation 520D Network Attached Storage: Fast Forward

แวลลูฯ แนะนำ Buffalo LinkStation 520D Network Attached Storage: Fast Forward

เดอะแวลลูซิสเตมส์ ขอแนะนำอุปกรณ์เน็ตเวิร์คสตอเรจใหม่ Buffalo LinkStation520D Network Attached Storage (LS520D) ที่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติในการใช้งานที่ยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยความสามารถในการจุข้อมูลขนาดใหญ่