แคสเปอร์สกี้ แลป ท้านักวิจัยหาช่องโหว่เจาะซอฟต์แวร์ ในโครงการล่ารางวัล Bug Bounty Program

แคสเปอร์สกี้ แลป ท้านักวิจัยหาช่องโหว่เจาะซอฟต์แวร์ ในโครงการล่ารางวัล Bug Bounty Program

แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดตัวโปรแกรม “Bug Bounty Program” ที่จับมือกับ HackerOne ผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์มเพื่อการตามล่าหาช่องโหว่ ในงานประชุม Black Hat USA Conference โปรแกรม “Bug Bounty Program” สนับสนุนกลยุทธ์ของแคสเปอร์สกี้ แลปในการหาช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ และยังเน้นสัมพันธภาพความร่วมมือต่อเนื่องกับนักวิจัยด้านระบบความปลอดภัยจากภายนอก