แคสเปอร์สกี้ แลป ท้านักวิจัยหาช่องโหว่เจาะซอฟต์แวร์ ในโครงการล่ารางวัล Bug Bounty Program

แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดตัวโปรแกรม “Bug Bounty Program” ที่จับมือกับ HackerOne ผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์มเพื่อการตามล่าหาช่องโหว่ ในงานประชุม Black Hat USA Conference โปรแกรม “Bug Bounty Program” สนับสนุนกลยุทธ์ของแคสเปอร์สกี้ แลปในการหาช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ และยังเน้นสัมพันธภาพความร่วมมือต่อเนื่องกับนักวิจัยด้านระบบความปลอดภัยจากภายนอก