ซีจีดียกระดับการศึกษาด้านไอที จัดโครงการ CDG Code Their Dreams จุดประกายเด็กไทยด้าน “การโค้ดดิ้ง” ผ่านโค้ด ภาษาสากลแห่งอนาคต

ซีจีดียกระดับการศึกษาด้านไอที จัดโครงการ CDG Code Their Dreams จุดประกายเด็กไทยด้าน “การโค้ดดิ้ง” ผ่านโค้ด ภาษาสากลแห่งอนาคต

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร นำโดย นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร  จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams เพื่อจุดประกายให้เยาวชนสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ “การโค้ดดิ้ง” อันเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อตอบรับเทรนด์โลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านนี้สูงเป็นอย่างยิ่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้โครงการนี้ซีดีจีจะจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์บนเฟซบุ้ค Code Their Dreams ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านการโค้ดดิ้งของไทย และกิจกรรมออฟไลน์ เป็นการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโค้ดดิ่งของซีดีจีลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้เยาวชน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครั้งนี้นี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดคลองใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้