เอไอเอส รับรางวัลระดับโลกจาก สหประชาชาติ และไอทียู จากโครงการต้นแบบยกระดับชีวิตดิจิทัลให้เกษตรกรไทย

เอไอเอส โดย นายสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น ด้านดิจิทัลไลฟ์ รับรางวัล Champion of WSIS Prize 2016 สาขา ICT Application : e-Agriculture จากโครงการต้นแบบ City – to- Farm Agriculture Assisting (CFAA)  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับการใช้ชีวิตของเกษตรกรไทยด้วยการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในชนบทกับผู้บริโภคในเมืองให้สามารถติดต่อซื้อขายกันได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผ่าน CFAA แพลทฟอร์ม โดยงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานการประชุมสุดยอดสังคมสารสนเทศ (WSIS Forum...